Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 16.03.2018

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranjuNastavnici i saradnici Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje danas su testirali oko 100 studenata u okviru projekta antropološkog dijagnostifikovanja studentske populacije. Testiranju, koje se obavlja svakog petka, danas su se, pored treće grupe studenata sa Ekonomskog fakulteta, pridružili i studenti Medicinskog fakulteta. Pitanje na koje treba da odgovori ovo istraživanje jeste kakva je fizička aktivnost i tjelesna kompozicija crnogorske mlade populacije. Projekat dijagnostifikovanja treba da obuhvati 3000 studenata, na svim univerzitetskim jedinicama u četiri grada - Nikšiću, Podgorici, Kotoru i na Cetinju.

„Reprezentativna baza podataka koja se neprekidno uvećava poslužiće za budući naučno-istraživački rad i za adekvatne preventivne preporuke crnogorskoj populaciji kada je u pitanju zdravstveni status mladih ljudi“, objasnio je nastavnik ovog Fakulteta dr Bojan Mašanović.

“Projekat je izazvao“, dodaje Mašanović, „veliko interesovanje kod studenata, a sa nastavnicima i predstavnicima Studentskog parlamenta ostvarena je izuzetna saradnja. Ima sve više studenata koji su nestrpljivi, pa ne čekaju dolazak u organizaciji matičnog fakulteta već dolaze samoinicijativno“.

Studenti su popunjavali i upitnik koji će dati više informacija o njihovom načinu života, količini svakodnevne aktivnosti, odnosu prema fizičkoj aktivnosti i pravilnim higijenskim navikama.

“Kada sve te podatke stavimo u korelaciju sa rezultatima Bench step testa, koji je u visokoj korelaciji sa funkcionalnim kapacitetima ispitanika, moći ćemo da izvodimo zaključke o povezanosti njihovog načina života I aktuelnog zdravstvenog statusa. Studentima su posebno interesantnio podaci Bioelektrične impendance, koji im odmah pružaju parameter u sastav tijela, kao što su procenat ukupne tjelesne vode, procenat masnog tkiva kompletnog tijela i segmenata, procenat visceralnih masti i predikcija mišićnog tkiva”, objasnio je Mašanović.

Testiranje su, pored Mašanovića, obavljali saradnici u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje mr Jovan Gardašević, mr Ivan Vasiljević, mr Marina Vukotić, mr Marija Bubanja i mr Gorica Zorić  iz Nikšića.

Dijagnostifikovanja studentske populacije, Fakultet realizuje sa Studentskim parlamentom Univerziteta Crne Gore i Sportskim kulturnim centrom.

 

https://volimpodgoricu.me/2018/03/16/studenti-medicinskog-fakulteta-na-antropoloskom-testiranju/

http://www.spucg.ucg.ac.me/pages/clanak.php?id=579