Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Na Fakultetu za sport počeo projekat „EPA – SIYP“Crnogorska sportska akademija (CSA) u saradnji sa nikšićkim Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje otpočela je sa realizacijom projekta „EPA – SIYP“ kako bi utvrdili efekte tjelesnog vježbanja na inkluziju mladih.

Tokom projekta biće urađen i trenutni presjek stanja kada je u pitanju uključenost mladih osoba u sistematskim tjelesnim aktivnostima, putem međunarodnog standardizovanog IPAQ upitnika.

Na čelu projekta nalaze se predsjednik CSA, prof. dr Duško Bjelica, i dekan Fakulteta za sport, doc. dr Stevo Popović, sa saradnicama u nastavi, mr Marinom Vukotić i Goricom Zorić.

“U projektu, koji traje dva mjeseca, učestvuje 60 mladih osoba uzrasta od 18 do 26 godina. Ispitanici će biti podijeljeni u tri grupe – jedna će trenirati, druga će imati organizovana druženja, dok je treća grupa kontrolna”, objasnila je Vukotić.

Image

Ona je istakla da će se na taj način dobiti relevantni podaci koji će pokazati u kojoj mjeri tjelesna aktivnost može uticati na inkluziju mladih.

„Očekivani rezultati projekta se ogledaju, prije svega, u prepoznavanju neaktivnog stila života mladih osoba i uvođenju adekvatnih mjera koje bi dovele do poboljšanja istog, kao i utvrđivanje efekta tjelesne aktivnosti kod mladih kada su u pitanju društvena umreženost i podrška, usamljenost i društvena izolacija, kvalitet društvenih odnosa, društvene mogućnosti, kao i podizanje svijesti kada je fizička ativnost u pitanju“, kazala je Vukotić.

Projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva sporta.

 

http://www.onogost.me/sport/ostali-sportovi/na-fakultetu-za-sport-poceo-projekat-epa-siyp

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print