Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore je kao što je i najavljeno nastavio sa proširenjem baze rezultata vrhunskih sportista, pa su profesori doc. dr Danilo Bojanić i mr Ivan Vasiljević danas obavili mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore, koja se nalazi u Tivtu u sklopu priprema za Evropsko Prvenstvo „A“ Divizija koje će biti održano u Slovačkoj. Navedena mjerenja, kojima je prisustvovao i selektor juniorske reprezentacije Nebojša Bogavac, su realizovali sa Tanita vagom koja omogućava sportistima praćenje procentualnog sadržaja masti u strukturi tijela, procentualne vrijednosti mišićne mase, koštane mase i praćenje parametara metabolizma. Osim navedenih parametara, takođe su izmjerene i vrijednosti kožnih nabora na pojedinim segmentima tijela.

Sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje su izrazili veliko zadovoljstvo rezultatima juniorskih reprezentativaca i posebno naglašavaju da su ovakva mjerenja naročito značajna za mlade sportiste radi provjere usklađenosti i razvoja koštanog, mišićnog i masnog tkiva u fazama ubrzanog tjelesnog rasta i razvoja, kada, usljed nestručnog rada i zanemarivanja pojedinih faktora sazrijevanja, može doći do negativnih i štetnih, često trajnih promjena lokomotornog aparata i metabolizma. Svaki trenažni sistem zahtijeva precizno doziranje, distribuciju i odnos trenažnog opterećenja.

 

http://portalanalitika.me/clanak/273145/antropometrijsko-mjerenje-juniorske-kosarkaske-reprezentacije-crne-gore

http://www.kosarka.me/crna-gora/reprezentacija/9322-obavljeno-antropometrijsko-mjerenje-juniorske-reprezentacije

http://kscg.me/index.php?option=com_content&view=article&id=5725:antropometrijsko-mjerenje-juniorske-reprezentacije&catid=40:selekcije&Itemid=122