Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 19.11.2019

Kandidat Besim Halilaj odbranio doktorsku disertacijuFOTO GALERIJA

Pod mentorstvom prof. dr Dejana Madića, magistar Besim Halilaj odbranio je doktorsku disertaciju na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, pod nazivom „Relacije motoričkog, morfološkog i kognitivnog statusa sa uspješnošću izvođenja gimnastičkih elemenata kod studenata sporta i fizičkog vaspitanja“.

U sastavu međunarodne komisije, pred kojom je kandidat Halilaj obranio disertaciju, bili su profesori Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore,  prof. dr Duško Bjelica, prof. dr Stevo Popović i prof dr Kemal Idrizović, kao i profesori   Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dejan Madić i prof. dr Zoran Milošević.

Komisija je donijela jednoglasan zaključak da je kandidat uspješno odbranio rad, položio ispit i time stekao zvanje  doktora nauka fizičke kulture.

Dr Besim Halilaj trenutno radi na Fakultetu za fizičko vaspitanje i sport Univerziteta u Prištini. Njegova israživanja se vezuju za područje gimnastike, fizioterapije i medicine sporta, fizičkog vaspitanja i treniranja.

 

 

Image

 

Broj posjeta : 342