Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Objavljeno oktobarsko izdanje časopisa Sport MontCrnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore objavili su 1. oktobra novo izdanje naučnog časopisa Sport Mont.

Časopis izlazi 15 godina, a u novom broju (Vol 15, No 3), donosi deset naučnih radova iz oblasti sportskih nauka i medicine. Autori radova su, osim profesora i saradnika sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, i njihove kolege Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Španije, Slovačke, Češke i Saudijske Arabije.

Glavni urednici časopisa su prof. dr Duško Bjelica i prof. dr Zoran Milošević, a priprema ga međunarodna redakcija sastavljena od stručnjaka iz Crne Gore, Turske, Norveške, Japana, Srbije, Rusije, Makedonije, Bugarske, Hrvatske, Slovenije, Albanije i Bosne i Hercegovine.

Stevo Popović, Jovan Gardašević, Bojan Mašanović i Duško Bjelica sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića u saradnji sa Fitim Arifijem  sa Koledža AAB na Kosovu Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport u Prištini bavili su se stojećom visinom i njenom procjenom, koristeći dužinu stopala mjerenu kod adolescenata iz zapadnog regiona na Kosovu.

Mladen Stanković, Guillermo Ruíz-Llamas i Miriam E. Quiroga-Escudero sa Univerziteta u Las Palmas iz Španije i Dušan Perić sa Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada pručavali su efekte eksperimentalnih odbojkaških pravila kvantifikovanih po tipu i broj skokova, udaraca i kontakata.

Naučnici sa Univerziteta u Slovačkoj Erika Zemková, Ludmila Zapletalová i Dušan Hamar sa Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta iz Bratislave i Michal Jeleň sa Fakulteta elektrotehnike i informacionih tehnologija iz Bratislave, bavili su se snagom mišića rotacije trupa tokom stajanja i sjedenja sa različitim težinama.

Josipa Radaš, Vinka Sesar i Gordana Furjan-Mandić sa Univerziteta iz Zagreba, sa Kineziološkog Fakulteta proučavali su razlike među ženama koje upražnjavaju pilates i aerobik.

Sami Sermaxhaj sa Koledž Univerziteta Odeljenja za fizičku kulturu, sport i rekreaciju u Prištini, Fitim Arifi sa Koledža AAB na Kosovu, Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport u Prištini,  i Abedin Bahtiri sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića proučavali su efekte statičkog istezanja na agilnost i izokinetičku snagu kod fudbalera.

Jana Nová sa Masarik Univerziteta iz Češke, Fakulteta za sportske studije iz Brna, proučavala je koliko se koriste istraživanja u vrhunskom sportu u Češkoj.

Naučnici sa Univerziteta u Zagrebu Bor Oreb, Nikola Prlenda i Goran Oreb sa Kineziološkog fakulteta, proučavali su razlike među studentima u procjeni standarda učenja dva različitita programa vodenih sportova.

Violeta Šiljak i Dejan Đurović sa Alfa BK Univerziteta iz Beograda, Fakulteta za menadžment u sportu, bavili su se istorijskim razvojem Olimpijskog pokreta.

Ivana Ćosić Mulahasanović, Amra Nožinović Mujanović, Edin Mujanović i Almir Atiković iz Bosne i Hercegovine proučavali su razlike u nekim motoričkim sposobnostima devojčica koje se bave i one koje se ne bave estetskim aktivnostima.

Mohamed Hamdan Hashem Mohammed i Hong Jun Choi iz Saudisjke Arabije, sa King Fahd Univerziteta, Odeljenja za fizičko vaspitanje iz Dahrana, bavili su se efektima osmosedmičnog džudo kursa na mišićnu izdržljivost, fleksibilnost trupa i eksplozivnu snagu studenata Univerziteta.

Sport Mont je časopis, koji se objavljuje tri puta godišnje na engleskom jeziku, indeksiran je u bazama DOAJ; SPORTDiscus; EBSCO Publishing Inc.; Index Copernicus; ERIH PLUS; Open Academic Journals Index; InfoBase Index; SafetyLit; Electronic Journals Library; UB Leipzig; EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek); WZB Berlin Social Science Center; Genamics JournalSeek; UTS: Library; Global Impact Factor; Google Scholar; Crossref; Scientific Indexing Services; ROAD; CiteFactor; Journal Impact Factor; MIAR; SHERPA/RoMEO

Prethodni brojevi časopisa dostupni su klikom na Sport Mont.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print