Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 03.12.2018

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije – mr Marina VukotićUNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

 

Student doktorskih studija mr Marina Vukotić, braniće polazna istraživanja na temu: “Tjelesna visina adolescenata u Crnoj Gori i njen odnos sa drugim longitudinalnim mjerama kao potencijalnim prediktorima” pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

  1. prof. dr Duško Bjelica, predsjednik
  2. prof. dr Georgi Georgiev, mentor
  3. prof. dr Kemal Idrizović, član
  4. prof. dr Stevo Popović, član
  5. prof. dr Miroslav Kezunović, član

Odbrana će se održati u utorak, 11.12.2018. godine u 12:00 časova u sali 14.II, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore.