Pravni fakultet

Posjeta Pravnom fakultetu u Mariboru
U cilju realizacije bilateralnog projekta “Mogućnosti i opravdanost uvođenja sistema neskrivljene odštetne odgovornosti u zdravstveni sistem Slovenije i Crne Gore - komparativna pravna analiza“  članovi tima sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Snežana Miladinović Drobnič (nosilac Projekta) i dr Velibor Korać bili su u radnoj posjeti timu Pravnog fakulteta u Mariboru.

Od 12. do 18. oktobra 2021. godine, timovi angažovani na Projektu, sagledali su dosadašnji, desetomjesečni rad i postavili ciljeve koji treba da budu realizovani do kraja prve godine rada na Projektu.

Sa prof. dr Suzanom Kraljić (nosiocem projekta sa Pravnog fakulteta u Mariboru) i asistenticom Katjom Drnovšek, članovi tima iz Podgorice, su imali veći broj sastanaka i aktivnosti. Dogovoren je način i dinamika rada do kraja 2021 godine, autorski i koautorski rad na određene teme, kao i konkretna saradanja sa institucijama i pojedincima iz Crne Gore i Slovenije. Zaključeno je da treba nastaviti saradnju sa Ljekarskom komorom CG, Advokatskom komorom CG i sudijama sa kojima je dogovoren rad tokom posjete koleginica Kraljić i Drnovšek Pravnom fakltetu u Podgorici.

Projekt je podržala i dekanka Pravnog Fakulteta u Mariboru prof. dr Vesna Rijavec. Profesorka Rijevac je dala konkretne predloge koji se tiču realizacije Projekta, ali i predloge za širu naučnu saradnju.

Broj posjeta : 79

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.