Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Osposobljen je da samostalno upravlja najsloženijim krivičnim istragama, vrši aktivnosti optuženja učinilaca krivičnih djela, donosi krivične presude i samostalno procjenjuje krivičnopravno relevantne informativne sadržaje o kriminalnom događaju. Obavlja osnovne i složenije poslove u organima koji primjenjuju međunarodno javno pravo, organima državne i lokalne uprave, zakonodavnim tijelima na državnom i lokanom planu, u Instituciji zaštitnika za ljudska prava i slobode, pravosuđu, predstavništvima međ. organizacija u Crnoj Gori i regionu, tijelima međunardonih organizacija, međunarodnim misijama, uključujući one poput predstavništava. Osposobljen je za obavljanje složenijih poslova u pravosuđu, advokaturi, privredi, državnim organima. Pokazuje autonomiju i inicijativu u vođenju aktivnosti i pokazuje liderske vještine. Ima sposobnost kako za samostalni tako i za timski rad; Osposobljen je za obavljanje složenijih poslova u pravosuđu, privrednim društvima, bankama.