Pravni fakultet

Priznanje Univerziteta Crne Gore profesoru Pravnog fakulteta Vladimiru Savkoviću
Priznanje Univerziteta Crne Gore profesoru Pravnog fakulteta Vladimiru Savkoviću

Da je rad profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimira Savkovića u proteklih nekoliko godina bio ujedno i najplodniji period njegovog dosadašnjeg akademskog i naučnog rada, potvrdilo je i Priznanje Univerziteta Crne Gore (UCG) za postignute rezultate i doprinose razvoju naučnoistraživačkog, umjetničkog i stručnog rada.

Među naučnim radovima ističu se radovi objavljeni u časopisima renomiranih međunarodnih izdavača Brill i Wiley, kao i dvije naučne monografije, na engleskom jeziku, u izdanju takođe renomiranog međunarodnog izdavača - Kluwer Law International. Ističe i to da mu je posebna čast što je autor prvog udžbenika na Univerzitetu Crne Gore iz šire oblasti prava Evropske unije, na crnogorskom jeziku, pod nazivom: „Pravo unutrašnjeg tržišta Evropske unije – privatnopravni aspekti.

„Kao neko ko je od početka snažno angažovan u pristupnim pregovorima, uvjeren sam da je od izuzetnog značaja da nove generacije crnogorskih pravnika pripremamo za članstvo naše države u Evropskoj uniji. U tom smislu, posebno zadovoljstvo mi je što sam autor istoimenog projekta, kao i akademski koordinator Jean Monnet Modula iz prava unutrašnjeg tržišta Evropske unije (MLEUIM), koji je izrastao na potrebi da Pravni fakultet učini dodatni napor u tom pravcu. Koliko sam upoznat, riječ je o prvom iz reda prestižnih Jean Monnet projekta na jednom od pravnih fakulteta u Crnoj Gori“, izdvaja profesor Savković uspjeh koji je doprinio razvoju stručnog rada na Pravnom fakultetu.

Uprkos otežanim uslovima rada koje je svima nametnula pandemija, na Pravnom fakultetu su, uz kontinuitet u radu sa studentima, poboljšani dosadašnji standardi kvaliteta nastave, posebno na  Poslovno-pravnom smjeru master studija Pravnog fakulteta, u čijim okvirima se sprovodi projekat Jean Monnet Modul iz prava unutrašnjeg tržišta EU. „Zasluga je to“, podvlači profesor Savković, „vrlo kompetentnih i posvećenih članova projektnog tima, sa kojima sam imao zadovoljstvo da sarađujem u svojstvu modul lidera“.

U štampi je i njegova sljedeća knjiga: „Komentar Zakona o privrednim društvima“. Istu je pripremio kao stručnjak ranije neposredno angažovan na usklađivanju rješenja novog zakonskog teksta sa pravom Evropske unije, te autor dvije knjige i više desetina drugih naučnih radova iz oblasti kompanijskog prava.

„Ovo izdanje sam pripremio kako bih domaćoj stručnoj javnosti približio nove pravne institute koji su u crnogorsko pravo inkorporirani, između ostalog, kao rezultat usklađivanja nacionalnog kompanijskog prava sa popularnim acquis – ijem“, objašnjava profesor Savković.

Govoreći o cilju za 2022. godinu, profesor Savković kaže da je uvijek isti: „još jedan korak naprijed u podizanju kvaliteta sopstvenih profesionalnih aktivnosti, krećući se pritom u susret uvijek nadolazećim promjenama, tj. prilagođavajući im se.

„Bez obzira da li ćete i koliko uspjeti u takvom nastojanju, taj način razmišljanja i rada je jedini koji može rezultirati uspjehom u našoj profesiji“, poručuje profesor Savković.

Priznanje, koje mu je u ime Univerziteta Crne Gore, uručio rektor prof. dr Vladimir Božović, doživljava kao poruku od kolega iz akademske zajednice da njegov rad doprinosi napretku i dodatnom kvalitetu onoga što je, bez obzira na sve izazove i nedostatke, godinama prepoznatljivi društveni imidž Pravnog fakulteta i Univerziteta Crne Gore.

“Svakako, ova nagrada je dodatni motiv da sa istom predanošću nastavim da doprinosim razvoju pravne misli u Crnoj Gori”, zaključuje profesor Savković.

Medijske objave:

https://www.cgvijesti.net/13/01/2022/savkovic-od-izuzetnog-znacaja-je-da-nove-generacije-crnogorskih-pravnika-pripremamo-za-clanstvo-nase-drzave-u-eu/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/584972/savkovic-od-izuzetnog-znacaja-je-da-nove-generacije-crnogorskih-pravnika-pripremamo-za-clanstvo-nase-drzave-u-eu

https://www.portalanalitika.me/clanak/profesoru-pravnog-fakulteta-vladimiru-savkovicu-priznanje-ucg-a

https://kodex.me/clanak/248863/priznanje-univerziteta-crne-gore-profesoru-pravnog-fakulteta-vladimiru-savkovicu

https://www.pobjeda.me/clanak/profesoru-pravnog-fakulteta-vladimiru-savkovicu-priznanje-ucg-a

https://www.in4s.net/priznanje-univerziteta-crne-gore-profesoru-pravnog-fakulteta-vladimiru-savkovicu/

 

 

Broj posjeta : 668

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.