Pravni fakultet, 07.03.2018

Profesorica Kostić-Mandić na konferenciji o međunarodnom privatnom pravu EUProf. dr Maja Kostić-Mandić je učestvovala u radu međunarodne konferencije pod nazivom „Koliko je evropsko međunarodno privatno pravo Evropske unije?“, održane u Berlinu od 2. do 4. marta 2018. godine. Konferencija je okupila 114 stručnjaka iz oblasti međunarodnog privatnog prava iz Evrope i SAD-a.

U okviru konferencije promovisano je četvorotomno izdanje: „Enciklopedija međunarodnog privatnog prava“, izdavačke kuće Edvard Elgar čiji je jedan od autora i prof. Kostić-Mandić. Ovu enciklopediju je Američko udruženje za međunarodno pravo nagradilo prestižnom nagradom u kategoriji izdavačkog poduhvata godine i korisnosti za pravnike i stručnjake za 2018. godinu.