Pravni fakultet, 08.06.2019

Završni MB sastanak CABUFAL projekta, u LondonuDelegacija Univerziteta Crne Gore zajedno sa predstavnicima Sudskog savjeta i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu boravi na završnom MB sastanku CABUFAL projekta, u Londonu, od 6. do 9.juna. 

Na sastanku su razmatrane sve dosadašnje aktivnosti CABUFALA, po godišnjem planu aktivnosti, kao i komponente Završnog oktobarskog izvještaja.
Broj posjeta : 872