Pravni fakultet, 09.07.2019

Konačne rang liste kandidata za upis 2019/20 

Kandidati koji su stekli uslov za upis na Pravni fakultet - Pravne nauke Podgorica - BUDŽET, za školsku  2019/2020. godinu dužni su priložiti:

  • indeks (čitko popunjen)
  • dvije fotografije za indeks (jedna fotografija zalijepljena u indeks
  • dva ispunjena prijavna lista (kupuju se u knjižari)

 

Upis će se vršiti od 03.07. do 06.07. 2019. godine od 10 do 14 časova na šalterima Studentske službe.

 

 

UPRAVA FAKULTETA

 

Dokumenti

Broj posjeta : 14644