Pravni fakultet, 23.09.2019

Svečano otvaranje nastave

U ponedjeljak 23. septembra, u Sali I Pravnog fakulteta, održan je svečani prijem brucoša. Ispred Pravnog fakulteta, brucošima se obratio prodekan, prof. dr Vladimir Savković, poželivši im srećan početak studija i profesionalnih karijera. Prof. Savković je istakao da su, odlukom da postanu studenti Pravnog fakulteta Univerzitata Crne Gore, ovi mladi ljudi zakoračili u svijet konkurentski nastrojene, ali vrlo prestižne pravničke profesije, te da su sebi time stvorili mogućnost da u narednom periodu budu nosioci najviših državnih funkcija - sudije, tužioci, ali i članovi prestižnih slobodnih profesija poput advokatske i notarske. On je istovremeno podsjetio najmlađe studente na izreku rimskih pravnika čije su riječi urezane u kamenu na ulazu Pravnog fakulteta - jus est ars boni et aequi - dakle, da je pravo vještina dobrog i pravičnog, savjetujući ih da im citirane riječi budu vodilja u životu. Konačno, prof. Savković i prestavnici Studentskog vijeća Pravnog fakulteta, koji su se kasnije obratili svojim mlađim kolegama, ukazali su na sve mogućnosti koje studentima pruža studiranje na Univerzitetu Crne Goru, iznijevši ujedno svoju spremnost da se zajedničkim naporima rješavaju svi izazovi.

Broj posjeta : 3922