Pravni fakultet, 26.09.2019

Preliminarna rang lista kandidata koji su konkurisali u II upisnom roku na upis na specijalističke studije u studijskoj 2019/20. godiniPRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI U DRUGOM UPISNOM ROKU NA UPIS NA SPECIJALISTICKE STUDIJE U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI

 
Napomena:
 
Prigovori na preliminarnu rang listu se dostavljaju u pismenoj formi arhivi Pravnog fakulteta u roku od 24h od objavljivanja rang liste na sajtu Pravnog fakulteta UCG
 

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

 

UPIS STUDENATA STUDIJSKOG PROGRAMA „PRAVNE NAUKE“ KOJI SU PRIMLJENI  NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U DRUGOM UPISNOM ROKU OBAVIĆE  SE 27. SEPTEMBRA  2019. GODINE NA ŠALTERIMA STUDENTSKE SLUŽBE OD 10 do 14 ČASOVA

 

  Studenti su dužni  priložiti:

 

  • INDEKS
  • DVIJE FOTOGRAFIJE (jednu zalijepiti u indeksu)
  • DVA PRIJAVNA LISTA ( nabavljaju se u knjižari)
  • UPLATNICU na odgovarajući iznos ( za samofinansirajuće studente) 
  • Prijavni list sa listom izbornih predmeta (dobija se na šalteru)
  • Kopiju biometrijske lične karte

     

 

    Studenti koji su stekli pravo upisa kao samofinansirajući školarinu mogu da uplate u više rata, od kojih se prva uplaćuje prilikom upisa i iznosi 125€ za studente sa studijskog programa „Pravne nauke“ Uplate se vrše na žiro račun Pravnog fakulteta 510-140-08.

 

                                                                                             

 

                      Studentska služba

Dokumenti

Broj posjeta : 889