Pravni fakultet, 12.12.2019

Profesorke Đuričin i Spaić na Desetoj međunarodnoj konferenciji u BandunguProf. dr Biljana Đuričin i prof. dr Aneta Spaić učestvuju na Desetoj međunarodnoj konferenciji u organizaciji Global Alliance for Justice Education (GAJE), od 4-10. decembra u Bandungu, Indonezija.

Na prvom danu konferencije u plenarnoj sali Pasundan Univerziteta izlagale su rad na temu: "Spectrum of View on Clinical Legal Education in Western Balkan Countries".

Profesorke Đuričin i Spaić će 9. i 10. decembra biti na obuci za trenere za oblast kliničkog obrazovanja pravnika, a koja će se održati na Pravnom fakultetu Univerziteta Pasundan.

Broj posjeta : 596