Pravni fakultet, 15.09.2020

Prijemni ispit na upis na master studije svih smjerova Pravnog fakultetaPrijemni ispit na upis na master studije svih smjerova Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore sastojaće se od dva dijela.

 

Prvi dio pitanja biće posvećen pitanjima opšte kulture, za koji nije potrebna posebna literatura za pripremu.

Drugi dio pitanja će preispitati poznavanje osnovnih instituta Teorije prava, Ustavnog prava, Građanskog prava, Krivičnog prava, Poslovnog prava i Međunarodnog prava.

Za pripremu drugog dijela kandidati mogu konsultovati sljedeću literaturu:

  1. Košutić Budimir, Uvod u jurisprudenciju, Podgorica, 2008.
  2. Pajvančić Marijana, Vukčević Mladen, Ustavno pravo, Podgorica, 2008.
  3. Rašović Zoran, Građansko pravo, 2. izmijenjeno i dopunjeno izd., Pravni fakultet, 2009
  4. Antić Oliver, Obligaciono pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2012.
  5. Radišić Jakov, Obligaciono pravo (opšti deo), Beograd, 2010.
  6. Stojanović Zoran, Krivično pravo, Podgorica, 2008.
  7. Radulović Drago, Krivično procesno pravo, Podgorica, 2015.g.
  8. Vasiljević Mirko, Trgovinsko pravo, Beograd, deveto (i naredna izdanja), 2006.
  9. Kreća Milenko, Međunarodno javno pravo, 8.izdanje, Beograd, 2016.

 

                                                                                               Uprava Fakulteta

Dokumenti

Broj posjeta : 4431