Filozofski fakultet, 01.10.2019

Crnogorski istraživači završnim izlaganjem zaključili 23. međunarodnu Eko-konferenciju u Novom SaduIstraživanja diplomca Marka Čabarkape i njegovih kolega generacije 2018. sa Odsjeka za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao zaključno predavanje uspješno predstavljeno na 23. međunarodnoj Eko-konferenciji 2019: Zaštite životne sredine – Urbana i ruralna naselja.

U posljednjoj sedmici septembra 2019. godine Ekološki pokret Novog Sada je u amfiteatrima Zavoda za zaštitu prirode Vojvodine organizovao 23. međunarodnu Eko-konferenciju, te 13. Međunarodnu konferenciju zaštite životne sredine – Urbana i ruralna naselja. Suorganizatori ovog značajnog skupa iz oblasti životne sredine ove godine bili su i Univerzitet u Novom Sadu; Rusko državno agrarno sveučilište iz Moskve; Institut za ratarstvo i povrtarstvo i Pasterov institut iz Novog Sada; Legambiente Italia; Nacionalna organizacija za zaštitu životne sredine, Rim, Italija.

Konferencijom je predsjedavao akademik Rudolf Kastori, akademik tri akedemije nauka Vojvodine, Mađarske i Rusije, rukovodeći naučnim odborom sastavljenim od eminentnih međunarodnih stručnjaka, među kojima su u radu Naučnog odbora učestvovali i crnogorski predstavnici dr Velibor Spalević i dr Goran Škatarić.

Veliki broj radova dostavljenih sa svih kontinenata predstavljen je na četiri glavne sekcije ovog međunarodnog skupa: (1) Životna sredina: vazduh, voda, zemljište, biosfera; (2) Tehničko-tehnološki aspekti zaštite okoliša (eko-inžinjering); (3) Socijalni aspekti zaštite okoliša (sociološka, zdravstvena, kulturna, obrazovna); (4) Ekonomski i pravni aspekti zaštite okoliša.

Ovo je bio vrlo važan sastanak stručnjaka iz različitih oblasti, koji su iznosili i ugrađivali svoja znanja i iskustva u temelje borbe sa višestrukim ekološkim prijetnjama koje obilježavaju 21. vijek. Zaključci doneseni na Konferenciji nisu bili obavezujući, ali su izneseni brojni stavovi i važna upozorenja donosiocima odluka.

Čovjek mora biti u središtu brige za održivi razvoj, navedeno je u nekoliko izlaganja sa ovog skupa, te da svi trebamo imati pravo na zdrav i produktivan život u skladu sa prirodom, istakli su u svojim izlaganjima učesnici Skupa. Države imaju suvereno pravo na iskorištavanje vlastitih resursa u skladu sa vlastitom politikom zaštite životne sredine i razvoja, osiguravajući pri tom u okviru svoje nadležnosti da ne dodje do nanosenja štete okolišu drugih država ili područjima izvan granica nacionalne nadležnosti.

Potrebno je jačati javnu svijesti na globalnom i lokalnom nivou vezano sa problemima koji se tiču klimatskih promjena. Dezertifikacija je neodvojiva od pitanja globalnog zagrijavanja, oskudice u vodi, suše, krčenja šuma i požara, istakli su učesnici ovog skupa.

U komunikaciji sa geografom Markom Čabarkapom, koji je nedavno diplomirao na Odsjeku za geografiju Filozofskog fakulteta UCG, saznali smo da je istraživanje geografskih faktora kao determinante definisanja degradacije zemljišta i voda u pojedinim djelovima Crne Gore nastalo tokom 2018. i 2019. godine. Profesori sa Odsjeka za Geografiju radili su u timu sa studenatima geografima: Nikolom Vujačićem, Ksenijom Lukovac, Viletom Gruban, Ivanom Popović, Milivojem Dendićem, Draganom Lješević, Vladanom Babovićem, a pod mentorstvom profesora dr Velibora Spalevića.

Efektno završno izlaganje koje je u ime tima istraživača predstavio dr Spalević izazvalo je interesovanje jednog broja prisutnih naučnika. Ovo je rezultiralo pozivom na saradnju crnogorskim istraživačima sa Univerzitetom Privredna akademija iz Novog Sada. Profesor dr Marko Carić, rektor Univerziteta Privredna akademija istakao je da će se potruditi da sa kolegama iz Crne Gore formalizuje saradnju po pitanjima izloženim na ovoj Konferenciji.

Kao glavna poruka Konferencije, istaknuta je činjennica da je opšti cilj promocija mjera koje vode ka održivoj budućnosti, pripremajući se za izazove narednog vijeka.

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 1321