Fakultet likovnih umjetnosti

Četiri nagrade za poštanske marke osvojile četiri studentkinje FLU CetinjeNa javnom konkursu za izbor likovnih rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2018. godinu koji je objavila Pošte Crne
Gore raspisano je ukupno 12 tema sa ukupno 14 poštanskih maraka, a četiri studentkinje FLU Cetinje su dobile
nagradu: Brankica Mikić za prigodno izdanje pod nazivom “Flora – Mahovina (Sphaerocarpos texanus)”, Zorana
Tošić za prigodno izdanje pod nazivom “Evropa Mostovi – Most na Moštanici”, Ivana Kadić za prigodno izdanje pod
nazivom “Sport – Zimske olimpijske igre Pjongčang 2018” i Anica Damjanović za prigodno izdanje po nazivom
“Istorjsko nasljeđe – Diatreta”.
 
Sve četiri su studentkinje treće godine Studijskog programa Grafički dizajn Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje, a idejna rješenja su realizovana kao dio redovnih zadataka na predmetu Grafičke komunikacije III, koji vodi prof. mr Ana Matić, zajedno sa saradnicom mr. Adelom Zejnilović.
 
– Ovo nje prvi put da studenti dizajna FLU Cetinje osvajaju nagrade na konkursu za poštanske marke, kao i na drugim
nacionalnim i internacionalnim dizajnerskim konkursima. Prethodnih godina su studenti takođe osvajali nagrade na
ovom konkursu, ali već dugo nisu u ovolikom broju, Na primjer, prošle godine smo imali samo jednu nagradu za
markicu, a nekih ranijih godina i po 10-12 nagrada. Rad na idejnim rješenjima za poštanske marke je veoma
kompleksan i značajan u kreativnom i istraživačkom, ali i u metodološkom smislu, i već godinama je obavezan zadatak
na 3. godini osnovnih studija, a izučava se u okviru metodske oblasti “Grafičko oblikovanje hartija od vrijednosti”, kao
i u relaciji sa drugim dizajnerskim medijumima – npr. plakatom, kroz estesku i funkcionalnu komparaciju
“micro/macro”. Ovaj konkurs je dodatno važan i u tematskom smislu, jer Pošta Crne Gore svake godine veoma pažljivo
bira teme vezane za značajne internacionalne događaje i jubileje, prirodu, nauku, kulturno-istorijsko nasljeđe i dr, a
priprema za kreativni rad zahtijeva dosta istraživanja i analize, koje često izlaze iz osnovnog područja dizajna čime se
studenti upućuju na multidisciplinarni pristup i u mišljenju i u rešavanju dizajnerskog zadatka – rekla je profesorica
Matić.
 
Na pitanje kako u praksi izgleda rad na ovakvim zadacima, profesorica Matić je odgovorila:
 
– Na stručno-umjetničkim predmetima, većina praktičnih zadataka se radi projektno, simulirajući stvarni dizajnerski
projekat, koji uključuje profesionalne i tržišne uslove rada, čime se studenti pripremaju za budući profesionalni
angažman. U ovom slučaju, za aktuelni konkurs Pošte Crne Gore imali smo upravo jedan takav primjer. Studenti su
dobili konkretnu temu koja je nadograđena adekvatnim smjernicama koje uključuju teorijski i metodološki okvir za rad
i analizu primjera – savremenih i istorijskih. Zatim se kroz kontinuiranu korekturu od strane profesora i saradnika
istraživačko-dizajnerski proces vodi tokom predviđenog roka za realizaciju. U tom procesu veoma je važna međusobna
komunikacija koja podrazumijeva da je svaki student uključen i u rad ostalih kolega, te se kroz tu interkaciju bolje i
brže usvajaju nova znanja i savladavaju vještine, ali i da se konceptualizacija teme sagleda iz više perspektiva čime se
razvija samoevaluacioni kapacitet studenta, što je jedan od najvažnijih kvaliteta dobrog dizajnera. Ovakvim procesnim
radom pripremamao studente i za završne ispite koji prate sličnu metodološku strukturu, ali na mnogo višem nivou.
Ovako zahthjevan nastavni proces postavlja velike zahtjeve i pred nastavnike i studente i efikasan je samo u malim
grupama studenata kakve su na FLU Cetinje. To je i jedan od razloga zbog kojih Grafički dizajn na FLU Cetinje uživa
visok ugled i u akademskoj i u profesionalnoj dizajnerskoj zajednici.
Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print