Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

1. Razvija samostalni umjetnički proces istražujući raznovrsne slikarske i interdisciplinarne metode rada. 2. Eksperimentiše uz stalno usavršavanje i primjenu kritičkog mišljenja, u samostalnom i timskom radu. 3. Kreira slikarske radove na osnovu ličnog kreativnog procesa. 4. Vrjednuje savremenu likovnu scenu i sopstveni rad na osnovu teorijskih znanja o umjetnosti. 5. Komunicira efikasno sa umjetičkom zajednicom i društvom u cijelini. 6. Izgradi profesionalnu nezavisnost u smislu izlaganja i predstavljanja svog rada u pisanoj i verbalnoj formi 7. Realizuje i prezentuje po profesionalnim standardima komplesan završni rad – izložbu primjenom adekvatnih metoda i strategija umjetničkog istraživanja. 8. Artikuliše svoje umjetničke ideje, kritički promišlja i obrazla žesvoj rad pred širim auditorijumom