Fakultet likovnih umjetnosti, 17.10.2018

Predstavnik FLU na vanrednom bijenalu BJCEM u ItalijiAsistent sa Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore Ivana Radovanović predstavlja Crnu Goru na Vanrednom bijenalu BJCEM-a  pod nazivom LandXcape, u regiji Puglia, oblast Salento, u Italiji,  od 8 do 19. oktobra.

Od prijavljenih 350 umjetnika, selektovano je 57 mladih umjetnika iz 22 zemlje Evrope i Mediterana. Crnu Goru, pored  Radovanović u okviru LandArta, predstavlja i Iva Đurović, za oblast Production Design.

Vanredno bijenale BJCEM-a je organizovano zbog rapidnog propadanja stabala masline (do sada je zaraženo preko 800 000 stabala) izazvanog bakterijom Xylella fastidiosa.

"Riječ je o jednom vrlo kompleksnom pitanju koje nema lokalni karakter, naprotiv. Umjetnici su pozvani da daju svoj doprinos budućnosti pejzaža koji je sam po sebi karakeristika ovog rurarlnog područja, da daju svoju viziju. Ono što je esencijalno za ovu vrstu projekta jeste integrisanje multidisciplarnih projekata i njihova valorizacija u pejzažu Salenta, kazala je Radovanović.

Ona se predstavila sa radom „No Country for Young Men“ koji je intervencija u prostoru, namjenski rađena za nacionalnu biblioteku Convitto Palmieri, u gradu Leče.

"Ova instalacija se kroz akciju transformiše u novi oblik, potencirajući nasljeđe, gotovo ritulni čin koji ima svoj duboki korijen u tradiciji ovog područja. Instalacija koju čini 100 amfora urađenih za postavku u nacinalnoj biblioteci Convitto Palmieri u Lecce, postaje jezik kojim se obraćam zajednici, ukazujući na neophodnost dijaloga između nasleđa, tradicije i indentiteta kroz akciju lomljenja i uništenja posuda koje su služile da čuvaju sve ono što je zemlja dala. Bukom se tjeraju zli duhovi i čin jeste simbol novih izazova i novog života, ostavljajući iza sebe ono što ne valja, odagnajući tugu i nesreću.Progres mora da dođe kroz viziju i dijalog, u suprotnom briše se trag, a sa njime potire korijen i sa njime identitet, a svi znamo da smo bez njega izgubljeni u svemiru", kazala je Radovanović.