Fakultet likovnih umjetnosti, 12.11.2018

Vođenje srednjoškolaca kroz izložbu FLU 30 ALUMNI DIzajn/ArtX
Izložba Dizajn/Art
 
U srijedu 7. novembra 2018. godine u okvru druge sesije FLUID dizajn foruma #06/218, u CGU "Miodrag Dado Đurić" na Cetinju organizovano vođenje kroz izložbu FLU 30 ALUMNI DIzajn/Art za učenike Srednje likovne škole "Petar Lubarda. Kroz izložbu su vodile profesorica Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje - Ana Matić, koordinatorka FLUID-a, i profesorica sredje likovne škole Ana Pejović Knežević.
 
U utorak 13. novembra u 13h biće organizovano vođenje za studente FLU Cetinje i sve ostale zainteresovane.
 
Izložba FLU ALUMNI Dizajn/art je produžena do 26. novembra 2018.