Fakultet likovnih umjetnosti

Uplata rate školarine za ljetnji semestar studijske 2020/2021. godine
Obavještavaju se studenti Fakulteta likovnih umjetnosti da I rata školarine za
ljetnji semestar studijske 2020/2021.  godine mora biti izmirena najkasnije do
10. februara 2021. godine (Odluka Upravnog odbora UCG, broj 02-315 od
17.09.2019. godine).
Studenti su obavezni dostaviti dokaz o uplati u kancelariju studentske službe u
terminu od 10:00h-12:00h časova ili na e-mail adresu dijanap@ucg.ac.me
Napomena: Prilikom uplate školarine, kao poziv na broj uplate obavezno unijeti
JSK: JEDINSTVENI KOD STUDENTA.

Broj posjeta : 208