Fakultet likovnih umjetnosti

Master rad studentkinje Tatjane Markuš na uvid javnosti
Master rad pod nazivom ²Analiza umjetničkih djela iz ciklusa ²Unutrašnja poezija strateškog planiranja: Dinamika odnosa ekonomsko – političkog i umjetničkog diskursa u slikarstvu² studentkinje master studija Tatjane Markuš, dosije broj 2/2014 izložen je na uvid javnosti u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci umjetnosti u Cetinju.

Rad se stavlja  na uvid javnosti 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Eventualne primjedbe na master rad dostaviti Vijeću Fakulteta likovnih umjetnosti u Cetinju u navedenom periodu.

                                                          

                                                                        

DEKANAT FLU

Broj posjeta : 122