Fakultet likovnih umjetnosti, 26.06.2019

Magistarski rad Gordane Trebješani na uvid javnostiMagistarski rad pod nazivom "Metafizika u slikarstvu na motivu grada kao simbolu pozornice života ili otuđenosti“ studenta postdiplomskih magistarskih studija Gordane Trebješanin, dosije br. 14/2002 SP Slikarstvo izložen je na uvid u Centralnoj univetzitetskoj biblioteci i Biblioteci Fakulteta likovnih umjetnosti u Cetinju.

Rad se stavlja na uvid javnosti 15 dana, počev od 
26.06.2019.godine.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta likovnih umjetnosti u navedenom periodu.

Broj posjeta : 368