Institut za biologiju mora

Studia Marina Vol. 15-16 No. 1 (1984.)
Studia Marina Vol. 15-16 No. 1 (1984.)

Radovi:

Mandić, S.

Cephalopoda južnog Jadrana

 

Stjepčević, J., Parenzan, P., Mandić, S. i Stjepčević, B.

Kvalitativno-kvantitativna istraživanja Polychaeta unutrašnjeg dijela Bokokotorskog zaliva

 

Regner, D.

Višegodišnja istraživanja djelovanja eutrofikacije na kopepode priobalnog područja Jadranskog mora

 

Karaman, G.

  1. prilog poznavanju Amphipoda. nekim Gamaridnim Amphipodama iz Sri Lanke i susjednih oblasti

 

Karaman, G.

  1. prilog poznavanju Amphipoda. Quadrus Vagabundus, novi rod i vrsta, i revizija roda Eriopisella Chevr. (Gammaridea)

 

Vukanić, D. i Dutina, M.:

Hidrografski i zooplanktonski podaci iz Malostonskog zaliva

Dokumenti