Medicinski fakultet, 09.05.2020

Praktična nastava: PETI domaći zadatak (uputstva za pripremu)U prilogu se nalazi dodatni materijal (šeme i primjeri predstavnika odabranih porodica (20) skrivenosjemenjača) za pripremu petog domaćeg zadatka koji studenti mogu poslati mejlom do kraja ljetnjeg semestra (24/05/20).

U nastavku obavještenja su uputstva a za sva dodatna pitanja/konsultacije studenti se pozivaju da se pojedinačno, ili preko studenta predstavnika, obrate predmetnom saradniku (putem mejla).

______________________

Za ovaj domaći zadatak nije od primarnog značaja identifikacija biljne vrste, već prepoznavanje karakteristika porodica i svrstavanje konkretne biljke u neku od porodica navedenih u priloženom materijalu - što serijom fotografija treba dokumentovati.

Od studenata se očekuje:

- opažanje biljke u prirodi, prepoznavanje porodice kojoj pripada i (eventualno) sakupljanje materijala,

biljku treba fotografisati a onda, korišćenjem literature, objavljenih materijala i već stečenog teorijskog znanja, označiti kojoj porodici pripada, 

- dovoljno je priložiti po 1 biljnu vrstu od svake porodice (ukupno 20). 

Fotografije se mogu praviti direktno u prirodi ali i sakupiti materijal pa naknadno praviti potrebne fotografije.

Gotove i označene fotografije smjestiti u jedan folder, isti zipovati odgovarajućim programom i kao jedan, zip fajl, označen imenom i prezimenom studenta - poslati mejlom do naznačenog datuma.

Domaći zadatak raditi samostalno, potpuno poštujući privremena mjere NKT za zarazne bolesti o zaštiti građana od koronavirusa, a imajući u vidu zabrane okupljanja na javnim površinama u određenim periodima dana.

Dokumenti

Broj posjeta : 162