Pravni fakultet, 24.01.2019

Nova objava - 24.01.2019 01:27Na zahtjev studenata završni ispit iz Engleskog jezika 3 neće se održati 25. januara 2019, već 26. januara 2019 po sljedećem rasporedu:

 

10:00 - 11:00 - studenti sa brojevima indeksa 1 - 100/2017

11:00. - 12:00 - preostali studenti 

 

Ispitu se ne može pristupiti bez lične isprave sa fotografijom.