Master rad/ Almir Seferović/ Pravni fakultet
Master rad pod naslovom “Doprinos branioca utvrđivanju činjeničnog stanja u krivičnom postupku”, kandidata Almira Seferovića, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.