Osnovne informacije
Image

Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor učestvuje u projektu pod nazivom „ Inovativni sistemi za unaprijeđenje carinske kontrole protiv prevare” (eng. Innovative Systems to enhance Antifraud Customs Controls, akronim: ISACC). Ovaj projekat se finansira od strane EU-IPA fondova kroz program Interreg CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020.

 

ISACC projekat započeo je sa realizacijom 01.07.2020. godine i trajaće do 31.12.2021. godine. Konzorcijum čini 5 institucija iz zemalja učesnica projekta (Italija, Albanija i Crna Gora). Ukupan budžet projekta je: 996,997.04 €. Budžet Univerziteta Crne Gore iznosi 148,356.00 €. Koordinator projekta je GE.IN.LOGISTIC iz Taranta, Italija. Pored Univerziteta Crne Gore, Pomorskog fakulteta Kotor, pridruženi partner na projektu iz Crne Gore je Uprava carina Crne Gore.

Ukratko o programu

Interreg CBC program je formiran sa namjerom da se podstakne IPA saradnja država lociranih u južnom dijelu Jadranskog mora kroz realizaciju projektnih aktivnosti usmjerenih ka održivom razvoju.  Prema tome, ovaj projekat uključuje implementaciju različitih aktivnosti u regiji Pulja u Italiji i na cjelokupnoj teritoriji Albanije i Crne Gore.

Ovaj program obezbjeđuje inicijativu koja je usmjerena na jačanju prekogranične saradnje i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, pametno upravljanje prirodnim i kulturnim nasleđem za eksploataciju prekograničnog održivog turizma i teritorijalnu atraktivnost područja, zaštitu životne sredine, upravljanje rizikom i strategijama redukovane emisije ugljen-dioksida i povećanje prekogranične dostupnosti, promovisanje usluga održivog transporta i poboljšanje javne infrastrukture.

 

Opšte informacije o projektu

Italija, Albanija i Crna Gora danas su vrlo važni trgovinski partneri, gdje posebnu ulogu u procesu trgovinske saradnje na nacionalnom nivou imaju carinske uprave. Upravo se ta uloga ogleda u obezbjeđivanju nesmetanog kretanja roba između ove tri zemlje i odvijanja međunarodnog trgovinskog lanca uz istovremeno sprečavanja ilegalnih trgovina i ulaganje napora u pojednostavljenje carinskih procedura.  

 

Shodno tome, unaprijeđenje inspekcijskih radnji i carinskih kontrola smatra se neophodnim za obezbjeđivanje prethodno pomenutih uslova nesmetanog prometa komercijalnih tereta.

 

Projekat ISACC bi trebao doprinijeti rješavanju ovih ključnih potreba definisanjem informativnih metodologija, modela, procesa i struktura koje bi mogle dodatno olakšati, pojednostaviti i harmonizovati uvođenje inovativnog pristupa u fazama inspekcije i nadzora u cilju sprečavanja krijumčarenja na nivou ove tri zemlje.   

 

Jedan od glavnih ciljeva projekta je definisanje takozvanog carinskog “otiska” u digitalnoj formi, koji bi sadržao sve neophodne suštinske podatke i parametre roba koji bi se dalje automatski kontrolisali sistemima za automatsku analizu podataka i geografsko praćenje robe na graničnim prelazima.

Kreiranje, testiranje i primjena digitalnog “otiska” realizovaće se kroz kreiranje i uspostavljanje interoperabilne nadzorne IT platforme na tri identifikovane lokacije na nivou ove tri zemlje, kako bi se utvrdila njegova efikasnost, pouzdanost, drugi pozitivni rezultati primjene razvijenog otiska, kao i nivo rizika u vezi sa istim. 

 

Glavni ciljevi projekta

Glavni rezultati projekta su:

 

- uspostavljanje koordinisane mreže ključnih institucija i javnih operatera u programskom području koja će sarađuju na rešavanju zajedničkih izazova povećanja efikasnosti carinskih postupaka, olakšavanja trgovine i poboljšanja procesa razmjene informacija o prometu robe;

- razvoj visokotehnološke IT platforme koja unaprijeđuje realizaciju carinskih aktivnosti, a koja je interoperabilna i integrisana sa tehnološkim sistemima koji se već primjenjuju od strane carinskih vlasti na nivou ove tri zemlje;

- unaprijeđenje veština ključnih aktera i predstavnika ciljnih grupa, kako predstavnika privatnog sektora, tako i carinskih službenika, u pogledu upotrebe naprednih IT sistema za upravljanje carinskim procedurama.

Prema prethodno navedenom, pomenuti rezultati projekta doprinijeće postizanju očekivanih rezultata programa u smislu obezbjeđivanja održivih i efikasnih sistema prometa i transporta roba, optimizacije postojećih carinskih veza na nivou tri programske zemlje (prije svega u pogledu smanjenja vremena tranzita i harmonizacije carinskih procedura), te konsolidaciji logističkog lanca trgovine.

Ciljne grupe projekta

Najvažnije ciljne grupe projekta su regionalne javne uprave, lokalna resorna ministarstva, lučke vlasti u okviru pomorskih i zračnih luka, predstavnici privatnog sektora (srednja i mala preduzeća) čija poslovna djelatnost ima veze sa carinskim procedurama, pomorskim prevozom i logistikom, te Privredne komore sve tri programske zemlje učesnice u projektu.

Sajt projekta je u pripremi. Za više informacija o programu možete se informisati na linku https://www.italy-albania-montenegro.eu/.

 

ImageNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.