Osnovne informacije
Pomorski fakultet Kotor i Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore koordiniraće Erasmus + projektom pod nazivom: Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management (MEP&M) u periodu od 15.01.2021. do 14.01.2024. godine. Projekat se finansira iz sredstava Izvršne agencije za edukaciju, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske unije (EACEA) u okviru ključne akcije KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakseizgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

 

U realizaciji ovog projekta učestvovaće i ostali članovi konzorcijuma u sastavu: Aleksander Moisiu Univerzitet iz Drača, Univerzitet u Valoni ‘Ismail Qemali’ i Uprava za pomorstvo iz Albanije, Univerzitet u Ljubljani (Slovenija), Univerzitet u Kadizu (Španija), Univerzitet Côte d’Azur (Francuska), kao i Agencija za zaštitu prirode i životne sredine i NVO Eko Centar Delfin iz Crne Gore.

 

Osnovni ciljevi projekta su:

- Razvoj regionalnog zajedničkog interdisciplinarnog master programa na engleskom jeziku u trajanju od dvije godine (120 ECTS kredita);
- Povećanje kompetencija i vještina ljudskih resursa u Crnoj Gori i Albaniji u oblasti zaštite i upravljanje morskom sredinom;
- Jačanje konkurentnosti visokoobrazovnih institucija u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) i Evropskom istraživačkom prostoru (ERA);
- Poboljšanje umrežavanja visokoškolskih ustanova, vladinih institucija, preduzeća u sektoru Plave ekonomije i nevladinim organizacijama čiji je cilj zajedničko djelovanje u cilju sprječavanja i suočavanja sa posljedicama izazvanih globalnim klimatskim promjenama i lokalnim/regionalnim zagađenjem mora.

 

Projektnom aplikacijom je predviđeno postizanje sljedećih rezultata:

- Izrada GAP analize i Uputstva za razvoj zajedničkog master programa, kao i definisanje novih nastavnih metodologija za učenje na daljinu;
- Priprema i izrada kurikuluma i drugog nastavnog materijala za zajednički master program;
- Organizovanje obuka namijenjenih nastavnom osoblju u vezi učenja na daljinu;
- Akreditacija master programa;
- Nabavka savremene opreme za e-learning.     

 

Za realizaciju projektovanih aktivnosti odobren je ukupan budžet na nivou konzorcijuma od 845.188,00 €, od čega je 216.340,00 € predviđen za Univerzitet Crne Gore.

 

 

 

“The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

 

Više o projektu možete pronaći na: https://www.mepm.ucg.ac.me/index.php

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.