Osnovne informacije
Osnovne informacije

 

 

 

 

Naziv projekta: Jačanje, inovacije i promocija ponude nautičkog turizma i kulturnog nasljeđa kroz prekograničn saradnju 

Akronim projekta: NAUTICA CBC

Finansiranje: Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Program: Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Prioritetna oblast: PA 3/Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog naslijeđa.

Trajanje: 01/03/2021 - 31/01/2023

Iznos finansiranja: 534.405,42 €

Ukupna vrijednost projekta: 628.712,28 €

Ukupna vrijednost sredstava za UoM: 147.140,68 €

Uloga Fakulteta: Partner na projektu

Rukovodilac projekta na Fakultetu:  prof. dr Špiro Ivošević

Web stranica projekta: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/project/nautica-cbc/

 

Projektni partneri NAUTICA CBC:

 1. Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti (Vodeći partner, Hrvatska)
 1. Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor (PP2, Crna Gora)
 2. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije (PP3, Hrvatska)
 3. Turistička organizacija Kotor (PP4, Crna Gora).

 

 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti (Vodeći partner, Hrvatska) odgovoran je za mapiranje, upoređivanje i valorizaciju interesa za nautičke turiste i interesa mobilnih turista bez automobila i za razvoj inovativne zajedničke mobilne aplikacije “NAUTICA CBC” za nautičke i mobilne turiste bez automobila. Vodeći partner koordinira sve aktivnosti projektnih partnera kako bi se osigurala efikasna implementacija projekta.

Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor (PP2, Crna Gora) odgovoran je za pripremu nastavnih materijala za dva modula na crnogorskom, hrvatskom i engleskom jeziku (Modul sigurnosti i zaštite, kao i Modul marketing destinacijskog menadžmenta), obrazovanje/osposobljavanje i razmjenu najbolje prakse o osiguranju kvaliteta u nautičkom turizmu realizacijom edukacija/treninga (2 treninga). Projektni partner je takođe odgovoran za organizaciju NAUTICA CBC Promo ture u Kotoru.

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije (PP3, Hrvatska) odgovorna je za nabavku opreme za nautičke turiste/turiste bez automobila i sve ostale turiste: toteme, solarne klupe, električne bicikle s opremom. Oprema će se redovno održavati svake godine i intenzivno promovisati tokom trajanja projekta. Takođe, projektni partner će organizovati završnu konferenciju NAUTICA CBC u Starom Gradu.

Turistička organizacija Kotor (PP4, Crna Gora) odgovorna je za nabavku opreme za nautičke turiste/turiste bez automobila i sve ostale turiste: ploče, interaktivno autobusko stajalište, solarne klupe, električne bicikle s opremom i ormariće. Oprema će se redovno održavati svake godine i intenzivno promovisati tokom trajanja projekta.

 

Opis projekta: Glavni cilj projekta NAUTICA CBC je ojačati, diverzikovati i integrisati prekograničnu turističku ponudu unutar Programa kroz razvoj novog turističkog proizvoda i usvajanje novih znanja i sektorskih vještina. U sklopu projekta razviće se inovativna mobilna aplikacija za nautičare i turiste bez automobila. Takođe, održaće se obuka za 60 osoba iz Hrvatske i Crne Gore iz područja osiguranja kvaliteta i destinacijskog menadžmenta. Jedna od najvažnijih aktivnosti je poboljšanje turističke infrastrukture za nautički turizam i turizam bez automobila u Starom Gradu (HR) i Kotoru (CG), nabavkom opreme, kao i razvoj i promocija tradicionalne gastronomije na prekograničnom području putem digitalnog interaktivnog kuvara „Okus tradicije“, koji će biti dio zajedničke mobilne aplikacije za nautičke turiste „NAUTICA CBC“.

Očekivani rezultati projekta su:

 • razvijeni novi zajednički turistički proizvodi;
 • novi razvijeni i poboljšani objekti/infrastruktura;
 • 60 osoba iz HR & CG-e uspješno edukovanih u oblasti osiguranja kvaliteta u nautičkom turizmu.
 • inovativna zajednička mobilna aplikacija “NAUTICA CBC”;

 

Projekat se sastoji od sljedećih aktivnosti:

 • Upravljanje (Upravljanje projektom i koordinacija),
 • Realizacija (Mapiranje, upoređivanje i procjena predmeta interesa nautičkih turista i mobilnih turista bez automobila; Razvoj i promocija suštine ciljanog prekograničnog područja tradicionalne gastronomije; Inovativna zajednička mobilna aplikacija „NAUTICA CBC“ za razvoj i promociju za nautičke turiste i mobilne turiste bez automobila; Razvoj objekata/suprastrukture za potporu turizmu u Starom Gradu i Kotoru; Edukacija/osposobljavanje i razmjena najbolje prakse o osiguranju kvaliteta u nautičkom turizmu.
 • Komunikacija (Početne aktivnosti; Promotivni materijali; Digitalne aktivnosti uključujući društvene mreže; Javni događaj - Organizovana završna konferencija NAUTICA CBC; Ciljani događaj - Promo NAUTICA CBC Tour; Publikacija(e)).

 

 

Ova publikacija nastala je uz pomoć Europske unije. Sadržaji u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Univerziteta Crne Gore i ni na koji način ne odražavaju stav Europske unije.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.