Institut za biologiju mora, 21.04.2017

Osnovne informacijeU okviru Laboratorije za razvojno istraživanje i marikulturu se obavljaju osnovna, primijenjena i razvojna naučna istraživanja iz oblasti unapređenja morske akvakulture, kao i istraživanje ranih razvojnih stadijuma riba i školjki u cilju njihovog uzgoja, a posebno:

 • izučavanje i unapređenje tehnologije uzgoja jestivih školjkaša;
 • procjenu biomase i distribucije jestivih školjkaša u cilju eksploatacije i eventualne zaštite;
 • uvođenje novih vrsta u proces uzgoja (diversifikacija proizvodnje);
 • analiza i odabir lokacija za uzgoj ribe i školjki;
 • analiza ranih razvojnih stadijuma riba i školjki;
 • savjetovanje uzgajivača školjki i riba;
 • eksperimentalni uzgoj riba i školjki u bazenima i/ili kavezima u cilju uvođenja novih autohtonih vrsta u proces uzgoja;
 • integralna akvakultura – integralni uzgoj školjki, riba i morskih trava;
 • bolesti riba i školjkaša;
 • analiza i procjena količine, vrste i distribucije otpada u moru;
 • monitoring i biomonitoring kvaliteta vode na uzgajalištima školjki i riba;
 • izrada projektnih aplikacija, Elaborata, Studija, Ekspertiza vezanih za uzgoj morskih organizama koje su osnov za izdavanje dozvola za marikulturu, zatim Studije o bioekološkom (nultom stanju) lokacija pogodnih za uzgoj morskih organizama, kao i organizacija naučnih radionica.

dr Milica Mandić ihtioplankton i marikultura, naučni saradnik, rukovodilac laboratorije

E mail: mamilica@ucg.ac.me 

mr Slađana Gvozdenović, Integralna multitrofička akvakultura
E mail: sladjanag@ucg.ac.me 

Ines Peraš, nove vrste u akvakulturi
E mail: inesperas91@gmail.com 

Mitar Mandić, tehničar