REGIONALNA EKONOMIJA


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Zna i razumije privredni razvoj Crne Gore kroz razvoj njenih regiona, regionalne disparitete i profil aktuelne regionalne i razvojne politike • Razumije razvoj Evropske unije kroz razvoj njene regionalne politike ; Posjeduje znanje i razumijevanje o strukturnim fondovima EU, kao i programima Unije u kojima participira Crna Gora; • Razumije proces programiranja razvoja lokalnih zajednica u Crnoj Gori i kritički pristupa analizi strateških planova razvoja opština Crne Gore i regionalnih razvojnih projekata; • Umije da koristi stručnu literaturu iz oblasti regionalne politike, zna pristupiti bazama podataka razvojnih strategija na nacionalnom i lokalnom nivou, obrađuje regionalne i lokalne razvojne teme kroz seminar;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ĐUROVIĆ2x1
3S+1P