Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni pojam održivog razvoja kao i njegov značaj; 2. Opiše i utvrdi odnos društva prema zaštiti životne sredine, kao i sagleda održivi razvoj sa ekonomskog, ekološkog i socijalnog aspekta; 3. Prepoznaje i parafrazira deklaraciju o životnoj sredini i razvoju kao i da se upozna sa zakonskom regulativom i međunarodnim dokumentima o zaštiti životne sredine; 4. Objasni i opiše globalne probleme zaštite životne sredine (izvori i vrste) kao i ulogu međunarodnih organizacija u tom procesu; 5. Nabroji i objasni alternativne izvore energije kao i analizira i procjenjuje ekološki rizik; 6. Kritički i samokritički iznosi mišljenje u pristupu problemima koje treba da riješi kao i da primjenjuje stečena znanja u praksi;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ

Konacni rezultati

Obavještenje

Informacija

Konacne ocjene-popravni

Rezultati i obavjestenje

Spisak tema i literature-ODRZIVI RAZVOJ