Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: - rafinira način razmišljanja i proširi set preduzetničkih vještina - procijeni i primijeni uspješne preduzetničke strategije - procjenjuje i iskoristi inovativne šanse za lansiranje i razvoj uspješnih novih biznisa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ĆIROVIĆ
MIRJANA KULJAK

Konačne ocjene u junskom ispitnom roku

Rezultati sa popravnog završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termini održavanja redovnog i popravnog kolokvijuma

Obavještenje o nastavi iz predmeta Preduzetništvo za studente starog programa studija

Raspored polaganja kolokvijuma i popravnog kolokvijuma

Materijal 2

Materijal 1