Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita, očekuje se da će studenti moći da: - definišu modele optimizacije koji se koriste za donošenje odluka - rješavaju jednostavnije probleme transporta robe - odaberu i primjenjuju odgovarajuće modele lokacije - analiziraju i interpretiraju rezultate dobijene primjenom modela „kineskog poštara”

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RAKOČEVIĆ

Rezultati ispita- 16.06.2020 10:54

Rezultati ispita - 30.05.2019 10:31

Rezultati ispita - 28.05.2018 09:58

Modeli optimizacije u transportu - 26.02.2018 09:19