PRIVREDNI RAZVOJ


Semestar: 7
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sa završetkom kursa ”Privredni razvoj” student: • Zna i razumije problematiku i pojmove privrednog rasta i privrednog razvoja, teorije privrednog razvoja, ciljeve, indikatore, faktore i strategije privrednog razvoja • Zna i razumije razvojnu politiku savremenih tržišnih privreda, razvojnu funkciju ključnih ekonomskih politika (monetarna, fiskalna, spoljnotrgovinska, ekološka, inovativna), kao i sistem makroekonomskog upravljanja i planiranja razvoja • Posjeduje znanje i razumijevanje razvoja privrede Crne Gore kroz razvojne periode i kritički analizira interna i eksterna ogrničenja savremenog prvirednog razvoja zemlje i regiona • Primjenjuje stečena znanja iz teorije i politike privrednog razvoja na analizu modela razvoja i razvojne politike u Crnoj Gori • Posjeduje znanje i razumijevanje procesa evropskih integracija Crne Gore kao okvira vođenja razvojne politike; razumije značaj prilagođavanja makroekonomskog upravljanja modelu nadnacionalne koordinacije ekonomskih politika kakav funkcioniše u EU; • Razumije proces i razloge pristupanja EU i kritički pristupa posmatranju promjena u tom procesu u odnosu na razvojnu performansu privrede (prednosti i troškovi integracija u makrosistem EU); • Umije dа koristi stručnu literаturu iz oblаsti privrednog razvoja i evropskih integracija,, korektno interpretirа nаlаze publikovаnih istrаživаnjа kroz pisanje seminara, eseja i debatu;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ĐUROVIĆ
MILICA MUHADINOVIĆ