MENADŽMENT PROMJENAMA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKO LOJPUR
ANĐELKO LOJPUR

Nova objava - 05.02.2021 11:55

Nova objava - 05.02.2021 11:24

Nova objava - 02.02.2021 19:44

Nova objava - 26.01.2021 18:27 Rezultati iz Preduzetničkog liderstva

Nova objava - 23.01.2021 11:10

Nova objava - 14.01.2021 13:37