KORPORATIVNO UPRAVLJANJE


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ2x1
23B+3P
MILAN LAKIĆEVIĆ2x1
23B+3P
MIJAT JOCOVIĆ2x1
23B+3P