Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Razumije ulogu i značaj poslovnih informacionih sistema; Prepoznaje faze u razvoju informacionih sistema; Koristi metodologiju Strukturne sistem analize za specifikaciju korisničkih zahteva u početnim fazama razvoja informacionih sistema; Osnove UML-a Poznaje teorijske osnove različitih kategorija informacionih sistema; Naprednom primjenom Excela riješava brojne zadatke koji prate poslovanje preduzeća

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA RONDOVIĆ

avgustovski rok konacni rezultati- 16.09.2021 11:25

Termin polaganja - 13.09.2021 09:25

Termin polaganja - 04.09.2021 12:04

Rezultati 24.12.2020.

Rezultati nakaon prakticnog dela ispita- 16.12.2020.

Predavanja - 07.12.2020.