Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVAN KORDIĆ2x2
78B+20P
NIKOLA MIHALJEVIĆ2x1
78B+20P

Termin popravnog završnog usmenog iz Matematike I i Matematike

Usmeni dio završnog iz Matematike I i Matematike

Rezultati popravnog Kolokvijuma I i Domaćeg I

Kolokvijum II iz Matematike I

Popravni Kolokvijum I i raspored vježbi za 04/12/2017

Rezultati Kolokvijuma I iz Matematike I