Rektorat

Naučni odbor
Prema Pravilima postupka izbora u akademska i naučna zvanja, Naučni odbor Senata Univerziteta Crne Gore zadužen je za utvrđivanje blagovremenosti, potpunosti i provjeru usklađenosti konkursne dokumentacije sa Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja i Uputstvom za primjenu mjerila.

Naučni odbor vrši pregled konkursnog materijala i daje mišljenje, pojedinačno za svakog kandidata, a mišljenja Naučnog odbora sastavni su dio konkursnog materijala.

Članovi:

Prof. dr Irena Orović, Elektrotehnički fakultet, predsjednik Naučnog odbora
Prof. dr Igor Vušanović, oblast prirodno-tehničkih nauka
Prof. dr Aneta Spaić, oblast društvenih nauka
Prof. dr Filip Vukmirović, oblast medicinskih nauka
Prof. mr Bojan Martinović, oblast umjetnosti
Doc. dr Velibor Spalević, oblast društveno-humanističkih nauka
Prof. dr Nataša Raičević,Prirodno-matematički fakultet- oblast prirodnih nauka

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2
Telefon: +382 (0) 20 414 203
Faks: +382 (0) 20 414 203
Mail: irenao@ac.me

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.