ZAŠTITA MORA I PRIOBALJA


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA GAGIĆ1x1
15B+11S+12P
1x1
15B+11S+12P
DANILO NIKOLIĆ2x1
15B+11S+12P