MENADŽMENT ODRŽAVANJA BRODA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student nakon položenog ispita mogu: 1. Objasniti svrhu, metode i cijenu održavanja. 2. Navesti i opisati ključne prednosti planskog održavanja broda upotrebom AMOS-a. 3. Definisati i opisati strategije održavanja. 4. Definisati i objasniti postupke upravljanja siguronosnim i bezbjednosnim procedurama održavanja. 5. Definisati postupke planiranja održavanja uključujući statutarnu i klasnu verifikaciju. 6. Navesti i opisati različite vrste metoda bez razaranja. 7. Definisati i opisati sigurne i bezbjedne radne postupke na brodu. 8. Objasniti radnje na povećanju svjesnosti i dužnosti o bezbjednosti u pomorstvu. 9. Kontrolisati, nadgledati, održavati i efikasno upravljati radom brodskih sistema i uređaja. 10. Izraditi i realizovati planove održavanja i tehničke dokumentacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEAD CVRK2x1
13B+3S+1P
2x1
13B+3S+1P