UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU I RIZIK U POMORSTVU


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEAD CVRK1x1
12B+5S+1P
RADMILA GAGIĆ1x1
12B+5S+1P
ROMEO MEŠTROVIĆ1x1
12B+5S+1P
ŠPIRO IVOŠEVIĆ1x1
12B+5S+1P