BRODSKE POMOĆNE MAŠINE


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovoga predmeta studenti će biti sposobni da : 1. pravilno razumiju konstrukciju i principe rada pomoćnih mašina, 2. urade sigurnosne procedure u nuždi za rad pogonskog postrojenja uključujući kontrolne sisteme 3. pripreme i uputite pomoćne mašine i prate njihov rad, 4. otkrivaju grešake i izvrše potrebna mjerenja za prevenciju kvara pomoćnih mašina i sistema kontrole

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐORĐE NEDELJKOV3x1
5B+4S+6P
DRAŠKO KOVAČ1x1
5B+4S+6P
MIROSLAV VUKIČEVIĆ3x1
5B+4S+6P