BRODSKI POMOĆNI SISTEMI I UREĐAJI


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Brodski pomoćni sistemi i uređaji mogu: 1. razumiju principe rada rashladnih i klima uređaja. Da znaju rukovati sa njima i održavati ih. 2. razumiju principe rada kormilarskih uređaja. Da znaju rukovati sa njima i održavati ih. 3. razumiju principe rada destilacionih uređaja , separatora goriva i ulja te kaljužnog separatora. Da znaju rukovati sa njima i održavati ih. 4. razumiju funkcije i mehanizme automatskog upravljanja pomoćnim mašinama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN KRIVOKAPIĆ1x1
17B+8S+18P
MIROSLAV VUKIĆEVIĆ1x1
17B+8S+18P
LAZO VUJOVIĆ3x1
17B+9S+18P

Moodle portal