ODRŽAVANJE BRODSKIH ELEKTRIČNIH SISTEMA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita studenti će biti sposobni da: - Definišu i opišu neispravnosti i vrste održavanja; - Primjenjuju sigurnosne zahtijeve za rad na brodskim električnim uređajima; - Izrađuju planove preventivnog održavanja (dnevne, sedmične, mjesečne, godišnje, planove generalnih remonta) uključujući i kontrolne liste za uređaje; - U skladu sa planovima preventivnog održavanja, kontrolnim listama i prepo rukama proizvođača opreme izvode periodične preventivne preglede opreme i učestvuju u generalnim remontima; - Vode tehničku dokumentaciju za sve aktivnosti održavanja elektrotehničkih uređaja na brodu; - Vrše dijagnozu i otklanjanje kvarova na elektro - energetskim uređajima na brodu (razvodne table, generatori, elektromotori), uređajima automatike, elektronskim sklopovima, računarskim sistemima, hotelskim i kuhinjskim uređajima, alarmnim i sigurnosnim uređajima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGO ŠEROVIĆ3x1
7B+3S+5P
DRAŠKO KOVAČ2x2
7B+3S+5P
ĐORĐE NEDELJKOV2x1
7B+3S+5P