Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA GAGIĆ1x1
16B+2S+2P
1x2
16B+2S+2P
DANILO NIKOLIĆ2x1
16B+2S+2P