SPOLJNA TRGOVINA I MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN JOVETIĆ1x1
16B+3S
VESELIN DRAŠKOVIĆ3x1
16B+3S