SPOLJNA TRGOVINA I MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIMO DRAŠKOVIĆ3x1
18B+4S+1P
1x1
18B+4S+1P